conf foto 1 400Een flink stelletje vrijwillige ‘harken’ is aan de slag geweest om al het maaisel van de Vlinderidylle af te voeren. Waarom dat nodig is? Dit afvoeren van het maaisel is van groot belang voor een goede ontwikkeling van de Idylle, want een voedselarme bodem is voor de ingezaaide bloemen en planten nodig om zich optimaal te kunnen vermeerderen. Als we al het maaisel zouden laten liggen, dan wordt de bodem steeds voedselrijker en zullen deze planten voor vlinders, bijen en mensen het steeds minder goed doen. Een belangrijke klus dus! Dank weer aan alle vrijwilligers.