Activiteiten

 
Iedereen is van harte welkom bij al onze activiteiten! Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Deelnemen is gratis, tenzij anders vermeld. Klik op de foto bij de activiteit voor meer informatie.

Zaterdag 6 november 2021, 09:30 - 13:00

Natuurwerkdag

Tijdens de landelijke natuurwerkdag maken we De Bult winterklaar. Er zijn klussen voor jong en oud.  Aanmelden via de Natuurwerkdagsite is handig. Klik op de foto voor meer informatie.


De volgende klussen staan op het programma:

  • maaiwerkzaamheden
  • harken van het maaisel
  • snoeiwerkzaamheden in het struweel
  • maken van takkenrillen
  • onderhoud aan het bestaande insectenhotel
  • vrijmaken van de boomspiegels en aanvullen met houtsnippers
  • onderhoud aan de nestkastjes
  • etc.


Voor koffie, thee met wat lekkers wordt gezorgd. We sluiten af met een lekkere kom soep.

De Bult biedt mogelijkheden voor veel verschillende activiteiten. Ruimte bieden aan activiteiten is niet voor niets een van onze doelstellingen. Het gebied heeft de bestemming van een natuurbelevingstuin en is vrij toegankelijk. Niet iedere activiteit past even goed bij deze bestemming.

Wilt u een activiteit organiseren op De Bult? Doe dit dan altijd in tijdig overleg met de Stichting, via info@debult.com.